R3/Jimmy Robertson/Judd Trump

Match start time (UTC): 03.03.2022 19:09:29
Table 1

Frame 1 (Judd Trump) (0-1)
Jimmy Robertson 	16	1	F7	28			|	52
Judd Trump   					68	6	|	74
Frame time: 15:34

Frame 2 (Judd Trump) (0-2)
Jimmy Robertson 		|	0
Judd Trump   	103	|	103
Frame time: 8:43

Frame 3 (Jimmy Robertson) (1-2)
Jimmy Robertson 	6			33		4	63	|	106
Judd Trump   		F4	1		8			|	13
Frame time: 17:18

Frame 4 (Judd Trump) (1-3)
Jimmy Robertson 		F7	1		39		|	47
Judd Trump   	16			35		6	|	57
Frame time: 18:15

Frame 5 (Judd Trump) (1-4)
Jimmy Robertson 		|	0
Judd Trump   	100	|	100
Frame time: 7:26

Match end time (UTC): 03.03.2022 20:27:32
Average shot time (Jimmy Robertson): 19.3 seconds
Average shot time (Judd Trump): 19.9 seconds