R2/Zhang Anda/Yuan SiJun

Match start time (UTC): 02.03.2022 21:25:16
Table 4

Frame 1 (Yuan SiJun) (0-1)
Zhang Anda 		19		|	19
Yuan SiJun 	1		108	|	109
Frame time: 18:02

Frame 2 (Zhang Anda) (1-1)
Zhang Anda 	22			77	|	99
Yuan SiJun 		1	F4		|	5
Frame time: 19:03

Frame 3 (Zhang Anda) (2-1)
Zhang Anda 		14	74	|	88
Yuan SiJun 	7			|	7
Frame time: 15:04

Frame 4 (Yuan SiJun) (2-2)
Zhang Anda 							1		F4	42	1		F5	F4	7		|	64
Yuan SiJun 	1	F6	1	21	F4	4		1				F7				22	|	67
Frame time: 45:38

Frame 5 (Zhang Anda) (3-2)
Zhang Anda 		6		40	8				12	|	66
Yuan SiJun 	1		7			F4	8	16		|	36
Frame time: 25:57

Frame 6 (Zhang Anda) (4-2)
Zhang Anda 		52	27	|	79
Yuan SiJun 	8			|	8
Frame time: 15:29

Match end time (UTC): 03.03.2022 00:01:20
Average shot time (Zhang Anda): 27.3 seconds
Average shot time (Yuan SiJun): 25.8 seconds