R2/Neil Robertson/Graeme Dott

Match start time (UTC): 02.03.2022 19:07:45
Table 1

Frame 1 (Neil Robertson) (1-0)
Neil Robertson 	1		3	52		F4		22	|	82
Graeme Dott    		25			6		5		|	36
Frame time: 25:24

Frame 2 (Neil Robertson) (2-0)
Neil Robertson 				49	26	|	75
Graeme Dott    	8	34	7			|	49
Frame time: 22:17

Frame 3 (Neil Robertson) (3-0)
Neil Robertson 	102	|	102
Graeme Dott    		|	0
Frame time: 14:41

Frame 4 (Graeme Dott) (3-1)
Neil Robertson 		|	0
Graeme Dott    	120	|	120
Frame time: 9:46

Frame 5 (Neil Robertson) (4-1)
Neil Robertson 		1		75	|	76
Graeme Dott    	F4		50		|	54
Frame time: 19:34

Match end time (UTC): 02.03.2022 20:50:01
Average shot time (Neil Robertson): 20.8 seconds
Average shot time (Graeme Dott): 20.3 seconds