R1/Yan Bingtao/Zhao Jianbo

Match start time (UTC): 02.03.2022 15:06:50
Table 4

Frame 1 (Yan Bingtao) (1-0)
Yan Bingtao 			49		24	|	73
Zhao Jianbo 	20	1		8		|	29
Frame time: 26:51

Frame 2 (Yan Bingtao) (2-0)
Yan Bingtao 		23		52	|	75
Zhao Jianbo 	1		23		|	24
Frame time: 16:18

Frame 3 (Yan Bingtao) (3-0)
Yan Bingtao 	24	48	|	72
Zhao Jianbo 			|	0
Frame time: 12:17

Frame 4 (Yan Bingtao) (4-0)
Yan Bingtao 			97	|	97
Zhao Jianbo 	F6	8		|	14
Frame time: 11:01

Match end time (UTC): 02.03.2022 16:19:05
Average shot time (Yan Bingtao): 21.5 seconds
Average shot time (Zhao Jianbo): 28.4 seconds