Q/Liang Wenbo/Zhang Jiankang

Match start time (UTC): 20.02.2022 13:22:00
Table 1

Frame 1 (Liang Wenbo) (1-0)
Liang Wenbo    	1			105	|	106
Zhang Jiankang 		F5	19		|	24
Frame time: 19:44

Frame 2 (Liang Wenbo) (2-0)
Liang Wenbo    	134	|	134
Zhang Jiankang 		|	0
Frame time: 8:43

Frame 3 (Liang Wenbo) (3-0)
Liang Wenbo    		73		|	73
Zhang Jiankang 	3		15	|	18
Frame time: 11:08

Frame 4 (Liang Wenbo) (4-0)
Liang Wenbo    		85	|	85
Zhang Jiankang 	35		|	35
Frame time: 15:28

Match end time (UTC): 20.02.2022 14:23:51
Average shot time (Liang Wenbo): 21.4 seconds
Average shot time (Zhang Jiankang): 22.8 seconds