Q/Graeme Dott/Steven Hallworth

Match start time (UTC): 17.02.2022 19:03:20
Table 1

Frame 1 (Steven Hallworth) (0-1)
Graeme Dott   				11		F4	8			|	23
Steven Hallworth 	17	F4	11		1			19	F5	|	57
Frame time: 23:55

Frame 2 (Graeme Dott) (1-1)
Graeme Dott   	1	52			F4	24	|	81
Steven Hallworth 			F4	F4			|	8
Frame time: 19:00

Frame 3 (Graeme Dott) (2-1)
Graeme Dott   	96	|	96
Steven Hallworth 		|	0
Frame time: 14:55

Frame 4 (Graeme Dott) (3-1)
Graeme Dott   	F4	4	53	8	8	|	77
Steven Hallworth 						|	0
Frame time: 16:18

Frame 5 (Steven Hallworth) (3-2)
Graeme Dott   		9	5						1	|	15
Steven Hallworth 	16			8	F4	22	7	1		|	58
Frame time: 27:22

Frame 6 (Steven Hallworth) (3-3)
Graeme Dott   		F4	9		16			|	29
Steven Hallworth 	F4			36		26	1	|	67
Frame time: 20:07

Frame 7 (Graeme Dott) (4-3)
Graeme Dott   	14	37	8	F7	1		5	|	72
Steven Hallworth 						8		|	8
Frame time: 24:27

Match end time (UTC): 17.02.2022 21:45:47
Average shot time (Graeme Dott): 21.4 seconds
Average shot time (Steven Hallworth): 24.0 seconds