Q/Cao Yupeng/Fan Zhengyi

Match start time (UTC): 18.02.2022 13:04:41
Table 1

Frame 1 (Cao Yupeng) (1-0)
Cao Yupeng  	47		1		35	|	83
Fan Zhengyi 		1		19		|	20
Frame time: 16:17

Frame 2 (Fan Zhengyi) (1-1)
Cao Yupeng  	27		8			|	35
Fan Zhengyi 		68		F4	39	|	111
Frame time: 14:24

Frame 3 (Cao Yupeng) (2-1)
Cao Yupeng  		45		20	|	65
Fan Zhengyi 	1		45		|	46
Frame time: 17:04

Frame 4 (Fan Zhengyi) (2-2)
Cao Yupeng  	22				|	22
Fan Zhengyi 		13	F4	99	|	116
Frame time: 16:06

Frame 5 (Cao Yupeng) (3-2)
Cao Yupeng  							75	|	75
Fan Zhengyi 	F4	F4	F4	13	1	1		|	27
Frame time: 21:30

Frame 6 (Fan Zhengyi) (3-3)
Cao Yupeng  			1		F4	|	5
Fan Zhengyi 	1	22		60		|	83
Frame time: 12:08

Frame 7 (Cao Yupeng) (4-3)
Cao Yupeng  	88	|	88
Fan Zhengyi 		|	0
Frame time: 12:52

Match end time (UTC): 18.02.2022 15:13:54
Average shot time (Cao Yupeng): 22.3 seconds
Average shot time (Fan Zhengyi): 23.9 seconds