R3/Fan Zhengyi/Yan Bingtao

Match start time (UTC): 24.02.2022 14:32:01
Table 2

Frame 1 (Yan Bingtao) (0-1)
Fan Zhengyi 	13	41	6		|	60
Yan Bingtao 				62	|	62
Frame time: 17:55

Frame 2 (Yan Bingtao) (0-2)
Fan Zhengyi 			|	0
Yan Bingtao 	12	111	|	123
Frame time: 12:58

Frame 3 (Yan Bingtao) (0-3)
Fan Zhengyi 	40				|	40
Yan Bingtao 		F4	16	65	|	85
Frame time: 20:49

Frame 4 (Fan Zhengyi) (1-3)
Fan Zhengyi 	7					55		4	18	|	84
Yan Bingtao 		F4	F4	F4	F4		37			|	53
Frame time: 20:29

Frame 5 (Fan Zhengyi) (2-3)
Fan Zhengyi 		53	33	|	86
Yan Bingtao 	43			|	43
Frame time: 21:34

Frame 6 (Fan Zhengyi) (3-3)
Fan Zhengyi 		8	55			2	|	65
Yan Bingtao 	8			16	8		|	32
Frame time: 33:30

Frame 7 (Fan Zhengyi) (4-3)
Fan Zhengyi 	1	1	1	74	|	77
Yan Bingtao 					|	0
Frame time: 26:02

Frame 8 (Fan Zhengyi) (5-3)
Fan Zhengyi 		1	F4	60	23	|	88
Yan Bingtao 	1					|	1
Frame time: 24:37

Match end time (UTC): 24.02.2022 18:11:54
Average shot time (Fan Zhengyi): 26.8 seconds
Average shot time (Yan Bingtao): 24.5 seconds