R2/Jordan Brown/Xiao Guodong

Match start time (UTC): 23.02.2022 10:01:49
Table 4

Frame 1 (Jordan Brown) (1-0)
Jordan Brown 	F6	18		7	F4		23	F5	5	|	68
Xiao Guodong 			6			29				|	35
Frame time: 26:37

Frame 2 (Jordan Brown) (2-0)
Jordan Brown 	F4	F4		1		17	9			24		6	|	65
Xiao Guodong 			10		1			24	1		F6		|	42
Frame time: 33:40

Frame 3 (Jordan Brown) (3-0)
Jordan Brown 		51	15		1	|	67
Xiao Guodong 	18			8		|	26
Frame time: 21:52

Frame 4 (Jordan Brown) (4-0)
Jordan Brown 	1	44		24	|	69
Xiao Guodong 			41		|	41
Frame time: 18:09

Frame 5 (Jordan Brown) (5-0)
Jordan Brown 		8	38	73	|	119
Xiao Guodong 	19				|	19
Frame time: 13:30

Match end time (UTC): 23.02.2022 12:23:49
Average shot time (Jordan Brown): 24.9 seconds
Average shot time (Xiao Guodong): 24.3 seconds